Anasayfa Tarihçe

Tarihçe

2007 yılında kurulan Gölcük Yelken Kulübü, 2008 yılında Ford

Otosan’ın katkılarıyla sportif faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.

2009-2010 yıllarını öğrenci –sporcu yetiştirmek amacına yönelik

değerlendiren Gölcük Yelken Kulübü, daha sonraları varlık göstermek

için çeşitli etkinliklerle atak yapmış, ancak 2012 yılında zamansız baş

gösteren yer ve mekan sorunlarına yenilerek faaliyetlerine dört yıl

ara vermek zorunda kalmıştır.

Bu andan itibaren hızla kapanma aşamasına sürüklenen kulüp, 2016

yılında yeniden yapılanmaya gidene kadar çok sıkıntılar çekmiştir.

2016 yılı Mayıs ayında düzenlenen Olağanüstü Kurultay’la

oluşturulan yeni Yönetim Kurulu, ilk iş, elindeki malzeme, sporcu ve

kayıkhane gibi varlık ve kaynaklarını koruyarak canlandırma sürecini

başlatmış; acilen finans kaynaklar arayışına girişmiştir.

El yordamıyla sürdürülen bu yeni süreç, aynı yılın yaz aylarında

bağlantı kurulan 2.sınıf antrenörün desteği ve teknik önderliğiyle bir

yükselişe dönüşmüştür.

Bu süreçte kulüp;

  • 2. kademe antrenör ile anlaşma yapmış,
  • Gölcük Belediyesi ile işbirliğine giderek yer ve mekan sorunlarına

çözüm aramış,

  • 2017 yılı başında yeni üyelerin katılımı ile Olağanüstü Genel Kurula

giderek güçlü bir yönetim yapılanmasıyla faaliyetlerine aktif olarak

devam etme hedefini gerçekleştirmiştir.